Zde si můžete stáhnout podklady ke studiu.

Základní nepravidelná slovesa (záložka do učebnice)
Fonetická abeceda
Tázací zájmena (přehledná tabulka)
Časová souslednost (přehledná tabulka)
Přehledná tabulka pro začátečníky: osobní zájmena + sloveso "být"
Přítomný čas prostý VS. průběhový (přehledná tabulka)
Přítomný čas prostý (tabulka)
Zájmena osobní a přivlastňovací (tabulka)
Rozřazovací test angličtina