Konverzace pro středně pokročilé

 

Cena:       3 490 Kč        

Čas:        středa 18.10 až 19.40
                26.1.22 -11.5.22  
               16 týdnů, 1 x 90 minut týdně

Místo:       Motivace, Těšnov 5, Praha 1

Podklady pro výuku připravuje lektor - Instant Discussions, linguahouse.com

 

Lektor: Mgr. Slavice Erceg - Verem