Konverzace pro středně pokročilé

 

Cena:      3090 Kč       

Čas:        pondělí 17.30 až 19.00
                10.1.2022 - 2.5.2022  
               12 týdnů, 1 x 90 minut týdně

Místo:       Motivace, Těšnov 5, Praha 1

Učebnice: English File Intermediate 

+ Instant Discussions, linguahouse.com

 

Lektor: Mgr. Tomáš Daňhel