AJ 40 Začátečníci intenzivně - nabízíme intenzivní opakování a prohlubování studia - 1-4 lekce kniha EF Beginner. 
UT 12.2.2019 16,30-18,00 - 1.lekce: Sloveso be - I, you, he, she, it, Where are you from? 
UT 12.2.2019 18,10-19,40 - 2.lekce: Sloveso be - we, you, they. How question with be.
CT 14.2.2019 16,30-18,00 - 3.lekce: Jednotné a množné číslo. This/ that, these/those.
CT 14.2.2019 18,10-19,40 - 4.lekce: Přivlastňovací zájmena. Přídavná jména.

Cena celého intenzivního bloku je: 880 Kč. Lze se hlásit jen na jednotlivé bloky/ opakování určitých lekcí, cena je poté: 250 Kč/ 90 minut.