Nebojme se mluvit (mírně pokročilí) –

4 x 90 minut konverzace, na kterých se budou „drilovat“ základní konverzační témata a trénovat spontánní reakce