Náplní kurzu je zopakovat a procvičit tyto gramatické jevy: 

 

- Osobní a přivlastňovací zájmena

- Sloveso "BE"

- Členy

- Dny / Měsíce / Čísla / Čas / Předložky časové

- Přítomný čas prostý a průběhový

- Příslovce frekvence

- Minulý čas prostý

- Základní nepravidelná slovesa

 

Doporučujeme jako výbornou přípravu před pololetním studiem angličtiny.

Účastníci tohoto kurzu získají cenové zvýhodnění pololetního kurzu.

 

 

Zkusíte si během intenzivního podvečera připomenout základní gramatiku?